Vzdelávanie - Nadácia Pontis

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekte

Nadácia Pontis začala vo februári 2010 implementovať nový projekt Vzdelanie prináša zmenu!, ktorý sa venuje presadzovaniu témy rozvoja v spoločnosti. Čítaj ďalej...

 

O Nadácii Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Čítaj ďalej...

E-knihy

 

 
Titulná strana Anotácia Download
rozvojove_vzdel.png

Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy (1. vydanie) 

Rozvojové vzdelávanie  učí k zodpovednosti za globálne spoločenstvo v rámci lokálnych pomerov každého jednotlivca. Jeho cieľom je teda dosiahnuť spoločenský rozvoj prostredníctvom plnohodnotnejšieho vzdelávania. Slovenský vzdelávací systém sa s týmto konceptom zatiaľ iba oboznamuje. Táto publikácia preto prináša súbor niekoľkých tém, ktoré tvoria jadro problematiky rozvojového vzdelávania. Nechýbajú medzi nimi otázky spojené s medzinárodným obchodom, ľudskými právami a životným prostredím. Okrem teoretického vymedzenie jednotlivých tém kniha obsahuje praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom. Napriek tomu, že táto publikácia je určená predovšetkým pre vysoké školy, je vhodná aj pre vyššie ročníky stredných škôl.

Toto je prvé vydanie publikácie, ktoré vyšlo v roku 2013. Aktuálne je dostupné aj druhé doplnené vydanie, ktoré si možno objednať prostredníctvom adresy Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Prílohy ku knihe "Rozvojové vzdelávanie. Témy a Metódy" :  

                                                                                          

 

kena_obalka.jpg

Slovak Balkan Public Policy Fund: Collection of Selected Policy Papers

European integration has become an essential aspect on countries’ agendas in the Western Balkans. Individual countries are currently at various stages of negotiation with the European Union. Due to significant differences in levels of reform progress, the EU approaches the subject on an individual basis with each country. As a country with a recent memory of transition to democracy and EU integration, Slovakia is committed to sharing its experience in these processes with others. As a non-governmental organisation with an active interest in democracy and development in the Balkans, the Pontis Foundation established the Slovak Balkan Policy Fund in 2012. This built on the initial work of the pilot project, Slovak Serbian EU Enlargement Fund which began in 2009. It aims to contribute to public and expert discussion about countries’ functioning within the EU atmosphere and reflects the need to foster the capacity of civil society to be a natural partner to government in discussing European integration and public awareness of EU membership issues.
The Fund’s working methods include practical transfer of the Slovak experience of EU accession (study trips, mentorships) and most projects combine desk and field research. Grantees receive training in analytical writing and advocacy, as well as regular methodological advice.
Slovak Balkan Policy Fund: Collection of selected policy papers presents a selection of papers written as part of the Fund. They raise important topics about the integration debate and should be of interest to anyone interested in the current situation of the Western Balkans regarding EU accession.

oat_obalka.jpg

Giant and Dwarf. "New Europeans" and perspectives of Africa

Juraj Mesík demonstrates his rich professional experience gained through work in several African countries and has produced an engaging and thorough book. Its wide thematic scope responds to consequences of the food crisis, peak oil and population growth in Africa, colonialism, problems of corruption and incompetence of African elites and the current economic cooperation of Africa and China.
This book raises questions which should be on the mind of anybody who takes an interest in the fate of the African continent and who wants to know more about Czech and Slovak development cooperation activities on this continent.

Autor:
Juraj Mesík (1962) was involved in ecological issues for many years; first as consultant for the then Czechoslovak Minister of the Environment and later as director of the Ecopolis Foundation. He worked for the World Bank in Washington from 2003 until 2008. Currently, he teaches about global problems and challenges at the Palacký University in the Czech Republic and at the Comenius University in Slovakia.

oat_obalka.jpg

Obor a trpaslík. Slováci, Česi a perspektívy Afriky

Kniha Obor a trpaslík od Juraja Mesíka je pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci venujú Afrike. Autor preukázal dlhoročné odborné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých afrických krajinách a vytvoril tematicky hutný, no pútavý a „čítavý“ text. Široký tematický záber knihy reaguje napríklad aj na dôsledky potravinovej krízy a populačného rastu v Afrike, na kolonializmus či aktuálnu hospodársku spoluprácu s Čínou. Zároveň vysvetľuje, prečo niektoré problémy tohto regiónu pretrvávajú po desaťročia, ba až stáročia.
Otázky, ktoré  kniha ponúka, si musí položiť každý, komu nie je ľahostajný osud afrického kontinentu a chce vedieť viac aj o pôsobení Slovákov a Čechov v tomto prostredí. 

Autor:
Juraj Mesík (1962) absolvoval gymnázium na Tajovského ulici v Banskej Bystrici a medicínu na Lekárskej fakulte UK v Martine. Od gymnaziálnych rokov bol aktívny v ekologickom hnutí. Počas revolúcie sa v roku 1989 stal poslancom Federálneho zhromaždenia, neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru sociálnych súvislostí a poradca ministra vo Federálnom výbore pre životné prostredie v Prahe. Po rozbití republiky 10 rokov viedol Nadáciu Ekopolis – najväčšiu environmentálnu grantovú nadáciu na Slovensku. Od roku 2003 do roku 2008 pracoval ako starší špecialista pre sociálny rozvoj vo Svetovej banke vo Washingtone, kde neskôr pôsobil ako konzultant. V súčasnosti učí o globálnych problémoch na Palackého univerzite v Olomouci a na Univerzite Komenského v Bratislave. Je otcom troch synov.

rod_obalka.jpg

Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať. Príručka pre rozvojovú prax

Publikácia sumarizuje hlavné teoretické koncepty týkajúce sa rodovej rovnosti a rozvojovej spolupráce a uvádza príklady vplyvu rodovej nerovnosti na životy žien a dievčat v niekoľkých tematických oblastiach. V praktickej časti mapuje mieru uplatňovania rodovej rovnosti v práci slovenských rozvojových organizácií a prináša odporúčania, ako rodovú rovnosťRovnosťZ politického a mravného hľadiska rozlišujeme rovnosti:

- formálne, čiže právne (de iure, keď zákony platia rovnako pre všetkých občanov a všetci občania majú rovnaké práva)

- skutočné, čiže materiálne (kde všetci majú mať rovnaký majetok, vedomosti, moc, a pod.)

Sociálna rovnosť je rovnosť v materiálnej i nemateriálnej oblasti, vyjadrená rovnakým právom na život, vlastníctvo, vzdelanie, kvalifikáciu, životný štandard, rovnosť v rozdeľovaní, v rovnakom užívaní kultúrnych hodnôt, v spoločenskom oceňovaní a pod. Ľudia by nemali byť šikanovaní či uprednostňovaní na základe rasy, pohlavia, veku, politického, náboženského presvedčenia a svojho pôvodu. Každý človek má mať rovnaké šance, ktoré by sa mali naplniť na základe jeho predpokladov, schopností a podobne.

(Strieženec, 1996)
zakomponovať nielen do aktivít mimovládnych organizácií, ale aj do slovenskej rozvojovej politiky. Publikácia sa primárne zameriava na praktické prepojenia rodovej rovnosti a rozvoja s cieľom preložiť teóriu do konkrétnych príkladov a priblížiť ju slovenskej realite. 

Autorky:
Marcela Ondeková sa rozvojovej spolupráci venuje od roku 1999. Je absolventkou postgraduálnych štúdií na Development Studies Centre v írskom Dubline a London School of Economics and Political Science v odbore Rod, rozvoj a globalizácia. Okrem kritiky teórií rozvoja a ich aplikovateľnosti v praxi sa zaoberá aj rodovými otázkami práce a živobytia a začleňovaním mužov do podpory rodovej rovnosti v rozvoji. Počas svojej doterajšej praxe pracovala vo viacerých krajinách, napr. v Afganistane, Pakistane, Bangladéši, Kirgizsku, Uzbekistane, Gruzínsku, Bolívii, Peru, Nikarague, Haiti, Dominikánskej republike, Kube a Keni. Od roku 2007 sa podieľala na budovaní kapacít slovenského rozvojového prostredia za aktívnej spolupráce so slovenskou Platformou MVRO. V ostatných rokoch vyvíja úsilie na posilnenie spolupráce medzi rozvojovými a humanitárnymi organizáciami v strednej Európe.

Zuzana Očenášová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Gender Studies na Central European University v Budapešti. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Ústave verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Výskumom rodovej rovnosti a verejnej politike rodovej rovnosti sa venuje od roku 2004. Podieľala sa na viacerých medzinárodných výskumoch: Rodová rovnosť v prístupovom procese do EÚ (Open Society Institute), Kvalita politík rodovej rovnosti v EÚ (Institut für die Wissenschaften vom Menschen), 15 rokov od Pekingskej Akčnej platformy (Heinrich Böll Stiftung). Má pracovné skúsenosti z Gruzínska, Ukrajiny, Kosova a Kambodže. 

kena_obalka.jpg

Riešenia detskej podvýživy v Keni

Publikácia ponúka komplexný pohľad na problematiku podvýživy detí v rozvojových krajinách, vysvetľuje príčiny hladomoru v globálnom meradle ako aj v kontexte miléniových rozvojových cieľov. Podrobne sa venuje socioekonomickým rizikovým faktorom, ktoré ovplyvňujú podvýživu detí a zároveň ponúka možnosti zlepšenia súčasnej situácie v rámci výživy detí v Afrike.Svojou komplexnosťou a jedinečnosťou zozbieraného súboru je publikácia hodnotným dielom pre humanitárnych a rozvojových pracovníkov ako aj pre všetkých, ktorí sa podieľajú na plánovaní slovenskej rozvojovej spolupráce.

Autorky:
Lenka Jančovičová tri roky pôsobila ako sociálna pracovníčka v zariadeniach pre deti s HIV/AIDS v detských výživových centrách v Nairobi. Neskôr pôsobila ako koordinátorka rozvojových projektov Trnavskej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vo východnej Afrike.

Adriana Ondrušová od roku 1999 prežila striedavo niekoľko rokov v Keni, Južnom Sudáne a v Ugande, kde pôsobila ako detská lekárka, koordinátorka projektov Trnavskej univerzity v Keni a ako riaditeľka nemocnice. V súčasnosti je vedúcou Katedry rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva Trnavskej univerzity

pravda-o-obchode_c-george_page_001.jpg

Pravda o obchode. Skutočné dôsledky liberalizácie

Je liberalizácia medzinárodného obchodu riešením pre upadajúce ekonomiky rozvojových krajín, alebo naopak len ďalšou hrozbou, ktorá môže prehĺbiť ich neuspokojivú a neľahkú pozíciu?
Ako ovplyvňujú medzinárodné obchodné dohody hospodárske výsledky krajín tzv. tretieho sveta? A akú rolu v tomto procese zohrávajú veľkí medzinárodní hráči, akým je napríklad Svetová obchodná organizácia?
Clive George jasne a s ľahkosťou odkrýva mýty a falošné predstavy o liberalizácii medzinárodného obchodu. Na základe mnohoročného výskumu kriticky hodnotí argumenty zástancov aj odporcov liberalizácie obchodu. Vnáša tak viac svetla do polemík o účinkoch medzinárodného obchodu, ktorého dohody bývajú nezriedka podpisované za zavretými dverami.

Autor:
Clive George pôsobí na Univerzite v Manchestri ako výskumník a konzultant na katedre životného prostredia. Bol hlavným poradcom Svetovej banky v otázkach hodnotenia vplyvu rozvojovej pomoci na Blízkom východe a v severnej Afrike, ako aj konzultantom pre OECDOECDNa Slovensku označovaná ako Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá v súčasnosti združuje 34 členských štátov – najvyspelejších ekonomík sveta. Organizácia si ako hlavné ciele svojej činnosti stanovila podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, zvyšovanie životnej úrovne, zachovávanie finančnej stability, prispievanie k rastu svetového obchodu, ale aj napomáhanie hospodárskemu rastu v iných krajinách. Z inštitucionálneho hľadiska je najdôležitejším článkom rozvojovej politiky OECD Výbor pre rozvojovú pomoc Riaditeľstva pre rozvojovú spoluprácu (Development Co-operation Directorate, DCD).
, UNEP a iné medzinárodné agentúry. Vyprofiloval sa na popredného svetového odborníka v oblasti hodnotenia ekonomických, sociálnych 
a environmentálnych dôsledkov medzinárodných obchodných dohôd. Je autorom množstva odborných článkov a publikácií o trvalo udržateľnom rozvoji a medzinárodnom obchode. 

od-lokalneho-ku-globalnemu_g-mccann-s-mccloskey_page_001.jpg

Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií

Mysli globálne, konaj lokálne je heslo, ktoré zdôrazňuje kľúčový význam individuálnej angažovanosti. Zároveň jasne ukazuje, že lokálny kontext nemožno oddeliť od globálneho. Základom je však rozumieť problémom spojeným s procesom globalizácie a medzinárodného rozvoja.
Táto kniha je výborným sprievodcom aktuálnymi rozvojovými témami. Je ideálna pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o príčinách nerovnosti medzi globálnym Severom a Juhom, no chcú hľadať aj ich riešenia

Autori:
Gerard McCann je docentom európskych štúdií a geografie na St Mary's University College, na Queen's University v Belfaste. Bol riaditeľom Centra globálneho vzdelávania a v súčasnosti je riaditeľom projektu Globálna dimenzia vo vzdelávaní (Global Dimension in Education, SMUC) a koordinátorom viacerých partnerských iniciatív v spolupráci s kolegami v Nairobi (Keňa), Lusake (Zambia) a Betleheme (Palestína). Veľa publikoval na tému vzdelá-vania a rozvojovej politiky Európskej únie

Stephen McCloskey je riaditeľom mimovládnej rozvojovej organizácie Centrum globálneho vzdelávania (Centre for Global Education). Medzi jeho publikácie patrí Otázka východného Timoru: boj za nezávislosť od Indonézie (The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia), ktorú vydal v spolupráci s Paulom Hainsworthom (I. B. Tauris, 2000). Je takisto výkonným editorom Policy and Practice: A Development Education Review, prvého periodika o rozvojovom vzdelávaní vydávaného v Írsku.

zbornikweb_page_001.jpg

Zborník z konferencie: Rozvoj a demokracia

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Rozvoj a demokraciaDemokraciaDoslovne: vláda ľudu ako forma politického zriadenia štátu. Menšina sa v demokracii podriaďuje väčšine podľa sústavy princípov umožňujúcich uplatnenie vôle väčšiny. V novoveku sú to predovšetkým voľby, ktoré rozhodujú o zložení vlády, zákonodarného zboru, prípadne ďalších orgánov štátu.

(Matoušek, s. 41, 2008)
: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci. Konferencia sa uskutočnila 3. mája v Bratislave. 

 

 

 

obalka_GUIDELINES_FINALNA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendations on development policy priorities for the Slovak presidency of the Council of the European Union in 2016

European Development Policy is an important and integral part of the European Union’s external relations strategies. It is within this framework that EuropeAid plays a key role in policy creation and the effective programming and implementation of development cooperation. By launching this website we aim to mainstream development agenda in the context of the Slovak Presidency of the EU Council in 2016. We hope to open discussion among politicians, researchers and implementers concerning the concept of development, its place within Slovak priorities for international relations, and the global economic system. The following articles are dedicated to sharing transitional experience in pre-accession countries, democratisation efforts in the Southern Neighbourhood, corporate social responsibility in development and global education. They aim to alter existing paradigms as well as foster new ideas on the Slovak position towards the overall development agenda during or presidency of the EU council.   

 Articles:

Balázs Jarábik:   The price to pay: public policy in Slovak Development Assistance (EN)
    Hodnota našich skúseností: verejná politika v slovenskej rozvojovej politke (SK)
Peter Michalko and Tatiana Žilková:   Slovak support for Tunisian reform (EN)
    Slovenská podpora reformám v Tunisku (SK)

Radoslav Mizera and Jakub Šimek:

  Mainstreaming corporate responsibility at home and abroad: the Slovak and Finnish experience (EN)
    Ako posilňovať spoločenskú zodpovednosť firiem doma i v zahraničí: slovenské a fínske skúsenosti (SK)
Helmuth Hartmayer:   Being part of a “world society”: Global education paves the way (EN)
    Globálne vzdelávanie dláždi cestu k “svetovej spoločnosti” (SK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles were collected by the Pontis Foundation within the Knowledge Makes Change project supported by the European Union. 

 
zbornikweb_page_001.jpg

Slovak-Serbian EU Enlargement Fund: Collection of Selected Policy Papers

Today Serbia is closer than ever to EU membership. In 2009 the Pontis Foundation established the Slovak-Serbian Enlargement Fund to support young, independent researchers and journalists in their work on topics of the EU agenda in Serbia and their interaction with Slovak counterparts. The involvement of non-state actors in wider discussion about Serbia’s European future is crucial so that citizens of Serbia are aware not just of the advantages, but also the responsibilities connected with EU membership. Slovakia is engaged in sharing its experience of a successful, if initially sluggish, journey to EU membership. The Slovak Serbian EU Enlargement Fund served as a fore-runner to the Slovak Balkan Public Policy Fund, which engaged in similar activities but at a larger scale, covering the Western Balkans.
As well as research and travel grants, the fund offered seminars on public policy, policy paper writing, dissemination, public outreach and communication with stakeholders. Thirteen young Serbian experts, researchers and journalists took part in the project to present findings and examinations of the benefits of EU membership for Serbia. Slovak Serbian EU Enlargement Fund: Collection of Selected Policy Papers presents some of the results from the project. The arguments put forward are still pertinent today and raise important questions for Serbia, Europe, and other countries in transition.

 
Navigácia: Knižnica E-knihy